Page 1 sur 1

Slovak translation of the user guide - Používateľská príručka

Publié : 31 Mars 2019, 19:57
par jrynik
Slovak translation of the user guide can be found at https://www.slideshare.net/ckest/openbo ... esk-prruka.

Používateľskú príručku k OpenBoardu 1.5 v slovenskom jazyku si môžete stiahnuť na adrese https://www.slideshare.net/ckest/openbo ... esk-prruka kliknutím na tlačidlo Download.